021-57905000
گارانتي و پشتيباني

شرایط گارانتی

تمامی کارتریج های آریاپارسه دارای گارانتی reviewstein essay writer مادام العمر می باشند.
در مواردی که امکان حضور کارشناس فنی این شرکت در محل مصرف کننده میسر گردد این شرکت کارتریج را در همان محل گارانتی می نماید. در غیراینصورت کارتریج با هزینه شرکت به واحد خدمات پس از فروش ارسال و پس از بررسی نتیجه به مصرف کننده اعلام میگردد.
مواردی که شامل گارانتی نمی باشد به شرح ذیل اعلام می گردد:
۱-وارد شدن هرگونه صدمه فیزیکی به بدنه
۲-هرگونه دست کاری ،بازنمودن reviewstein essay writer قطعات و مخدوش شدن برچسب گارانتی
۳-هرگونه ضربه فیزیکی به سطح درام ناشی از برخورد جسم سخت، سوزن منگنه و…. استفاده از کاغذ چسب دار و لاک غلط گیر و نظیر آن که به درام  آسیب برساند
۴-اتمام تونر
۵-بدیهی است دیگر معایب کارتریج از خدمات گارانتی برخورددار خواهد بود.